Viatris omogućuje ljudima diljem svijeta bolje zdravlje kroz cijeli život.

Viatris

U prvih 10
farmaceutskih kompanija u Hrvatskoj2
29000
pakiranja Viatrisovih lijekova dnevno u Hrvatskoj3
220
registriranih lijekova u Republici Hrvatskoj4
40
proizvodnih pogona u svijetu5
100 %
dostupnost lijekova kroz distribuciju u Hrvatskoj