Pristup

*Pacijenti svugdje trebaju pristup pravom liječenju u pravo vrijeme. U uvjerenju da bolji pristup dovodi do boljeg zdravlja, Viatris zagovara politike koje uklanjaju prepreke pristupu liječenju, pomažući u postizanju boljeg zdravlja pacijenata. Bolji pristup lijekovima za sadašnje i buduće pacijente može se postići samo dijalogom i suradnjom. Predani smo traženju boljih rješenja.