Srce Viatrisa

Jedinstvena operativna platforma nalazi se u srcu Viatrisa kako bi omogućila pristup lijekovima i uslugama.